Objednávky: 0907 463 364


Prevádzka: Babaloo fastfood, Zimná 50 ( v bráne vedľa Slovenskej Sporiteľne a Domina),
05201 Spišská Nová Ves


Fakturačná adresa: Babaloo slovakia s.r.o., Nad medzou 7, 05201 Spišská Nová Ves, Ičo: 46944362, IčDPH: SK2023671804


Korešpondenčná adresa: Babaloo fastfood, Zimná 50, 05201 Spišská Nová Ves, mobil: 0907463364, web: babaloofastfood.sk, email: babalooslovakia@gmail.com