Objednávky: 0907 463 364

Objednávky pre veľkoobchod: 0917 425 898

Obchodný zástupca: 0917 425 898


Prevádzka:

Babaloo

Slovenská 8, 05201 Spišská Nová Ves


Fakturačná adresa: Babaloo slovakia s.r.o., Nad medzou 7, 05201 Spišská Nová Ves, Ičo: 46944362, IčDPH: SK2023671804


Korešpondenčná adresa: Babaloo, Slovenská 8, 05201 Spišská Nová Ves, web: babaloofastfood.sk, email: babalooslovakia@gmail.com